0

ประกาศรับสมัครวิศวกรคอมพิวเตอร์โครงการ Airnose

โครงการ: Airnose (โครงการพัฒนาเครือข่ายจมูกอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเฝ้าระวังกลิ่นสารอินทรีย์ระเหยง่ายในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม) เจ้าของโครงการ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) ผู้สนับสนุนโครงการ: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย Industrial EstateRead more...
By : Administrator | Jun 7, 2018
0

Call for Abstracts – ATPER2018

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) จะจัดการประชุมขึ้นที่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ในระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2561 จึงขอเชิญนักวิชาชีพไทยและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในยุโรปเสนองานวิจัยหรือโครงการในที่ประชุม ATPER2018 ในหัวข้อ “Thailand Digital Health and SmartRead more...
By : Administrator | Mar 4, 2018
0

Abstract Submission – ATPER2018

ATPER2018 Abstract Submission Form Welcome!  Please remember to submit your abstract with ATPER Template. Download Template:Read more...
By : Administrator | Feb 28, 2018
0

วางแผนการบริหารเชิงกลยุทธ์​

กรุงเทพมหานคร​ – ๘​ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๑​ ดร.หทัยชนก​ อุ่นผล​ ผู้ประสานงานโครงการรีเทิร์น​ ร่วมประชุมวางแผนการบริหารเชิงกลยุทธ์​กับ​ ดร.รัฐ ธนาดิเรก ที่ปรึกษา ด้านการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในหลายๆแห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน​ และ​Read more...
By : Administrator | Feb 8, 2018
0

สมาชิก RETURN บรรยายและแนะแนวการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนดรุณสิกขาลัย

กรุงเทพมหานคร – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ สมาชิกโครงการรีเทิร์นได้แก่ ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ และ ดร. หทัยชนก อุ่นผล ได้เข้าเยี่ยมโรงเรียนดรุณสิกขาลัย และให้การบรรยาย แนะแนวการศึกษาตามความเชี่ยวชาญของสมาชิกแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕Read more...
By : Administrator | Jan 18, 2018
0

แชร์ประสบการณ์เรียนต่อด้านชีวสารสนเทศ (Bioinformatics)

โครงการ RETURN – ประเทศเดนมาร์ก หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของโครงการคือสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนไทยในด้านการศึกษาและประกอบอาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ด้วยเหตุนี้สมาชิกโครงการจึงจัดทำคลิปเพื่อเผยแพร่แชร์ประสบการณ์เรียนต่อในสาขาวิชาที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคต ครั้งนี้ได้สัมภาษณ์ นายณัฐวุฒิ อดุลยานุโกศล นักเรียนทุนโอลิมปิกวิชาการ ที่กำลังศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาชีวสารสนเทศ (BioInfomatics) ณ University of Copenhagen และเคยเป็นเด็กไทยที่สร้างชื่อ คว้าเหรียญทอง “ชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ”Read more...
By : Administrator | Jan 6, 2018