สำหรับท่านที่สนใจติดต่อนักวิชาชีพ ATPER ท่านสามารถติดต่อ ผู้แทนในแต่ละสายงาน ตามที่แนบในเอกสารด้านล่างนี้

ATPER Competences Portfolio [English]


สำหรับสมาชิกของ ATPER ท่านสามารถดาวน์โหลด Code of Conduct และแบบฟอร์มสัญญาการทำงาน ก่อนเรื่มงานหรือโปรเจคกับสถาบันใดๆ ค่ะ

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ contact@atper.eu

ATPER Code of Conduct [ภาษาไทย] ATPER Contract Form [ภาษาไทย]


สำหรับสมาชิกที่สนใจทำโครงการร่วมกับทางหน่วยงานที่เมืองไทย สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำโครงการปกติ พร้อมกรอกรายละเอียด แล้วส่งเรื่องไปที่ president@atper.eu เพื่อให้นายกสมาคมฯ เป็นผู้คัดกรอง

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการปกติ จัดทำโดย สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปว.(บซ.)) [ภาษาไทย]