เอกสารข้อมูลสำหรับผู้เข้าร่วมงานประชุม ATPER2017

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลสำหรับผู้เข้าร่วมงานประชุม ATPER2017 ตามลิงค์ข้างล่างนี้ การเดินทางในเวียนนา รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

บทคัดย่อ – ATPER2017

ท่านสามารถดาวน์โหลดบทคัดย่อตามลิงค์ข้างล่างนี้ บทคัดย่อ (สำหรับภาษาไทย) Abstracts (สำหรับภาษาอังกฤษ) บทคัดย่อของวิทยากรรับเชิญ

การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ

ตามที่ผลการประชุมคณะกรรมการ สรุปได้ว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคม รองนายกสมาคม และเหรัญญิกชุดใหม่ จึงขอความร่วมมือให้สมาชิกสมาคมฯ ทุกท่านร่วมเสนอชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งตาม link ข้างล่าง ทั้งนี้จะปิดรับการเสนอชื่อในวันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๔.๐๐ น. แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้ง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDnwZg8vif5PmzW6Kkf46X1cuz95MXqs9U8D1Uc3oK2WG3sQ/viewform?usp=send_form สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ATPER Facebook Page http://www.facebook.com/ATPER