All posts by Administrator

07Jun/18

ประกาศรับสมัครวิศวกรคอมพิวเตอร์โครงการ Airnose

โครงการ: Airnose (โครงการพัฒนาเครือข่ายจมูกอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเฝ้าระวังกลิ่นสารอินทรีย์ระเหยง่ายในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม) เจ้าของโครงการ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) ผู้สนับสนุนโครงการ: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย Industrial EstateRead more…

04Mar/18

Call for Abstracts – ATPER2018

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) จะจัดการประชุมขึ้นที่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ในระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2561 จึงขอเชิญนักวิชาชีพไทยและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในยุโรปเสนองานวิจัยหรือโครงการในที่ประชุม ATPER2018 ในหัวข้อ “Thailand Digital Health and SmartRead more…

08Feb/18

วางแผนการบริหารเชิงกลยุทธ์​

กรุงเทพมหานคร​ – ๘​ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๑​ ดร.หทัยชนก​ อุ่นผล​ ผู้ประสานงานโครงการรีเทิร์น​ ร่วมประชุมวางแผนการบริหารเชิงกลยุทธ์​กับ​ ดร.รัฐ ธนาดิเรก ที่ปรึกษา ด้านการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในหลายๆแห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน​ และ​Read more…

18Jan/18

สมาชิก RETURN บรรยายและแนะแนวการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนดรุณสิกขาลัย

กรุงเทพมหานคร – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ สมาชิกโครงการรีเทิร์นได้แก่ ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ และ ดร. หทัยชนก อุ่นผล ได้เข้าเยี่ยมโรงเรียนดรุณสิกขาลัย และให้การบรรยาย แนะแนวการศึกษาตามความเชี่ยวชาญของสมาชิกแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕Read more…