ประชุมเกี่ยวกับงานวิจัยและการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

พระนครศรีอยุธยา – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ สมาชิกโครงการรีเทิร์น (RETURN) และ ATPER เข้าพบและประชุมร่วมกับ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และคณบดี เกี่ยวกับงานวิจัยและการเรียนการศึกษา ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

The Boring Designer

กรุงเทพ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบ ๑๕ ปี ได้จัดบรรยายพิเศษ โดยคุณนารีรัตน์ ลีละวัฒน์ นักออกแบบจาก citrix podio และสมาชิกโครงการ RETURN เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และการทำงานออกแบบในยุโรป ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐น. ที่ห้อง ๖๑๙ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต งานนี้เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โครงการ RETURN

โครงการ RETURN ATPER ขอแนะนำ โครงการใหม่ ชื่อว่า โครงการ RETURN ค่ะ โครงการนี้ ดําเนินการโดยกลุ่มคนไทยที่มีถิ่นพํานักอยู่ในภูมิภาคยุโรป ซึ่งทุกคนมีความรักเมืองไทยและมีจิตอาสาที่ต้องการนําความสามารถด้านต่างๆที่มี มาแบ่งปันความรู้และมุมมองที่ได้จากการศึกษา วิจัย หรือประสบการณ์ต่างๆจากการทํางานในภูมิภาคยุโรป ให้กับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆในประเทศไทย ไม่จําเป็นต้องเป็นถึงระดับมหาวิทยาลัยหรือบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แต่อาจเป็นระดับโรงเรียนหรือชุมชนหรือบริษัทเล็กๆที่ต้องการมุมมองใหม่เพื่อไปพัฒนาองค์กร หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อต่อยอดองค์ความรู้หรือวางแผนโครงการอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคต โครงการ RETURN นี้เริ่มต้นดําเนินการโดยความร่วมมือระหว่างสมาชิกของ ATPER ในประเทศเดนมาร์ก และ ท่านอัครราชทูตที่ปรึกษา และพี่ๆ ซึ่งเป็นตัวแทนจากสถานเอกอัครราขทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน และเป็นโครงการที่ไม่แสวงหาผลกําไร โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างเวทีให้กับกลุ่มคนไทยที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากการทํางาน ได้นําความรู้และความเชี่ยวชาญเหล่านั้น กลับไปแบ่งปันและนําเสนอมุมมองใหม่ๆให้กับกลุ่มคนหรือองค์กรต่างๆในเมืองไทย ที่มีความสนใจที่จะนําองค์ความรู้ซึ่งไม่มีในตําราเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ และร่วมมือกันพัฒนาให้ประเทศไทยมีความเจริญอย่างยั่งยืน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที http://return.atper.eu/ https://www.facebook.com/projectreturnbyatper/

ATPER2013 Conference

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) จะจัดการประชุม ATPER2013 ขึ้น ในวันที่ 1-2 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ที่กรุง Stockholm ประเทศสวีเดน สถานที่จัดงาน โรงแรม Ersta konferens & hotell ที่อยู่ Erstagatan 1K, Stockholm, Sweden วิธีการเดินทางจาก รายชื่อวิทยากรรับเชิญ กำหนดการ ติดตามการเคลื่อนไหวในการจัดงาน ATPER2013 ได้ที่ http://www.facebook.com/ATPER

ATPER2011 Conference

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) จะจัดการประชุม ATPER2011ขึ้น ในวันที่ 7-8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 ที่กรุงโคเปนฮาเกน ประเทศเดนมาร์ค สถานที่จัดงาน โรงแรม Cabinn Scandinavia ที่อยู่ Vodroffsvej 55 – 1900 Frederiksberg Copenhagen Denmark วิธีการเดินทางจาก CPH แอร์พอร์ท ไปยังสถานที่จัดงาน กำหนดการ ติดตามการเคลื่อนไหวในการจัดงาน ATPER 2011 ได้ที่ http://www.facebook.com/ATPER