สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป ขอเชิญสมาชิกร่วมส่งบทคัดย่องานวิจัยหรือโครงการ เพื่อรับพิจารณามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Mega Project: S-Curve Booster by ATPER ซึ่งขณะนี้ประกอบด้วย 2 หัวข้อหลัก นั่นคือ Smart Farming with Robotics และ Medical Hub and Smart Health

หัวข้อ Smart Farming with Robotics ประกอบด้วย

  • Biological Investigation
  • Digital Infrastructure
  • Information processing and Robotics
  • System Analysis

สมาชิกที่สนใจหัวข้อนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.ศิวานันท์ มิสระ

หัวข้อ Medical Hub and Smart Health ประกอบด้วย

  • Herb
  • Cancer
  • Information processing and Robotic

สมาชิกที่สนใจหัวข้อนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภก.ดร.กิตติเชษฐ์ วิสุทธิใจ

สำหรับสมาชิกที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำโครงการปกติ พร้อมกรอกรายละเอียด แล้วส่งเรื่องไปที่ president@atper.eu เพื่อให้นายกสมาคมฯ เป็นผู้คัดกรอง

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการปกติ จัดทำโดย สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปว.(บซ.)) [ภาษาไทย]

หมดเขตส่งบทคัดย่อในวันที่ 30 ธันวาคม 2559