0

การประกาศรับสมัครเลือกตั้ง สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปปี ๒๕๖๔

ประกาศการรับสมัครเลือกตั้ง สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปปี ๒๕๖๔  สมาชิกผู้สนใจสามารถสมัคร และ/หรือ เสนอผู้เข้าชิงตำแหน่งได้ตามแบบฟอร์มการเลือกตั้ง หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ [email protected]
By : Administrator | Feb 5, 2021
0

The Announcement of ATPER General Election 2021

The announcement of ATPER general election 2021. All members can apply and/or nominate via the ATPER general election form. For queries and further information please send email to [email protected]
By : Administrator | Feb 5, 2021
0

มุมมองของ ATPER ต่อการรับมือ COVID-19 ของยุโรป

จากสถานการณ์การกักตัวปัจจุบัน หลายๆคนคงจะทราบดีว่าเราว่าคนไทยที่อยู่ต่างแดนกลับบ้านกันลำบากมาก เพราะจำนวนเที่ยวบินไม่มากพอกับความต้องการ จำนวนเที่ยวบินที่จำกัดนั้นส่วนหนึ่งถูกจำกัดโดยจำนวนสถานที่กักตัว จะเห็นได้ว่าขั้นตอนการกักตัวเป็นคอขวด ที่ทางรัฐบาลอาจจะต้องพิจารณาแก้ไข วันนี้เราเลยจะลองนำมาตรการการเข้าประเทศของประเทศแถบยุโรปมาเล่าให้ฟังกัน เผื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาคอขวดนี้กัน
By : Administrator | Oct 12, 2020
0

ATPER New Look

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) ถือกำเนิดขึ้นจากการรวมตัวกันของนักวิชาชีพไทยที่มีถิ่นพำนักในภูมิภาคยุโรป และนักศืกษาไทยที่กำลังศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัยในภูมิภาคยุโรป โดยก่อตั้งขึ้นอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 หรือกว่า 27 ปีที่ผ่านมา ในชื่อเดิม สมาคมนักวิชาชีพไทยในยุโรป ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากภูมิภาคยุโรปสู่ประเทศไทยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ เรื่อยมา
By : Administrator | Sep 27, 2020
0

Available Opportunities

ATPER is looking for new team members. Please apply before 30th June 2020! We’re looking forward to working with you. Please fill out the form If you have problem loading this form, please click here to apply.
By : Administrator | Jun 5, 2020
0

เลื่อนการจัด ATPER2020

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดอย่างรุนแรงของ COVID-19วันนี้ทางงาน NAC2020 ของ สวทช ซึ่งเป็นเจ้าภาพด้านสถานที่จัดงานให้กับ ATPER2020 ได้ประกาศเลื่อนจัดการประชุม NAC2020 ออกไปโดยไม่มีกำหนด
By : Administrator | Feb 27, 2020