07Sep/13

ATPER2013 – Summary

ขอเชิญดาวน์โหลดบทความและโครงการต่างๆที่ได้แสดงใน งานประชุมประจำปีสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป ATPER2013 ในวันที่ 1-2 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ที่กรุง Stockholm ประเทศสวีเดน Download>> ดูภาพบรรยากาศงานประชุม ได้ที่นี่ Click>>

22Apr/13

ATPER2013 Conference

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) จะจัดการประชุม ATPER2013 ขึ้น ในวันที่ 1-2 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ที่กรุง Stockholm ประเทศสวีเดน สถานที่จัดงาน โรงแรม ErstaRead more…

30Dec/12

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการที่ ATPER2013

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป(ATPER) จะจัดการประชุม ATPER2013 ขึ้น ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2556  ณ กรุงสตอกโฮล์ม  ประเทศสวีเดน จึงขอเชิญนักวิชาชีพไทยและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในยุโรป เสนอหัวข้องานวิจัยหรือโครงการในที่ประชุม ATPER2013 หัวข้องานวิจัยหรือโครงการที่นำเสนอ จะต้องอยู่ในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในประเทศไทย และสามารถร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศไทยในการดำเนินการได้ โดยหัวข้องานRead more…