01Sep/18

ATPER2018 – Summary

ขอเชิญดาวน์โหลดบทความและเอกสารประกอบการบรรยายต่างๆที่ได้แสดงใน งานประชุมประจำปีสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป ATPER2018 กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ในระหว่างวันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๖๑

14Jul/18

บทคัดย่อ – ATPER2018

ท่านสามารถดาวน์โหลดบทคัดย่อตามลิงค์ข้างล่างนี้ บทคัดย่อ (สำหรับภาษาไทย) Abstracts (สำหรับภาษาอังกฤษ) ประวัติย่อของผู้เสนอผลงาน

07Jun/18

ประกาศรับสมัครวิศวกรคอมพิวเตอร์โครงการ Airnose

โครงการ: Airnose (โครงการพัฒนาเครือข่ายจมูกอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเฝ้าระวังกลิ่นสารอินทรีย์ระเหยง่ายในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม) เจ้าของโครงการ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) ผู้สนับสนุนโครงการ: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย Industrial EstateRead more…

04Mar/18

Call for Abstracts – ATPER2018

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) จะจัดการประชุมขึ้นที่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ในระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2561 จึงขอเชิญนักวิชาชีพไทยและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในยุโรปเสนองานวิจัยหรือโครงการในที่ประชุม ATPER2018 ในหัวข้อ “Thailand Digital Health and SmartRead more…