ลงทะเบียนร่วมงานประชุมวิชาการ ATPER2020

อัพเดทเทรนด์งานวิจัย และนวัตกรรม BCG กับนักวิชาการไทยในยุโรป ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) วันที่ 1 เมษายน 2563 ลงทะเบียนฟรี!! ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

Call for Abstracts – ATPER2020

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) จะจัดการประชุมขึ้น ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ปทุมธานี ประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 – 2 เมษายน 2563

เอกสารประกอบการเสนอผลงาน – ATPER2019

Applied Research and Innovation for Thailand 4.0 Innovation Biotechnology and Health Science Manufacturing Industry and Smart Logistics Innovation How to combine teaching and research for university instructors in the era of digital educationแนวทางการผสมผสานการสอนและการทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยในยุคการศึกษาบนโลกดิจิทัล ดร. สิทธิพันธ์ ยศยอดยิ่ง[ Abstract in English ] [ Abstract in Thai ] [ CV ] [Poster#1] The Regulatory Impact Assessment (RIA) of the Banking and Financial Law […]