Project RETURN Denmark ต้อนรับ CP ALL และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

วันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการรีเทิร์นจัดสัมมนาไม่เป็นทางการ เน้นผู้ร่วมงานที่ศึกษาและวิจัยด้าน Biotech, Health science และ Biology ณ ร้านอาหารไทย อยุธยา กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก การจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท CP ALL และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดย คุณสยาม โชคสว่างวงศ์, คุณปาริชาติ บัวขาว, และ ดร.อุษณีย์ กุลินทรประเสริฐ ให้เกียรติมาร่วมงานครั้งนี้ ทั้งนี้สมาชิกโครงการได้มีโอกาสพาท่านทั้งสามเยี่ยมชม ร้านค้าปลีกและส่งหลายแห่งในโคเปนเฮเกน ธนาคารและบริษัทยาขนาดใหญ่ เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างกัน หลังจากการจัดสัมมนาครั้งนี้ ทางสมาชิกวางแผนจัดทำวีดีโอให้ความรู้ด้านต่างๆที่จะเป็นประโยชน์กับคนไทยที่จะมาเรียนที่เดนมาร์ก หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับประเทศเดนมาร์ก ซึ่งสามารถติดตามได้ทาง Youtube channel ของทางโครงการที่ https://www.youtube.com/channel/UCgAoEFFR55CGeAsyZ2v4WXA/featured

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน BarCamp Project RETURN

BarCamp Project RETURN เป็นงานสัมมนานอกกรอบ ที่ไม่มีการกำหนดรูปแบบงาน ผู้พูด หรือผู้ฟัง ทั้งหมดขึ้นอยู่กับ “ผู้ร่วมงาน” ว่าจะจัดการอย่างไร โดยผู้ร่วมงานทุกคนสามารถร่วมเสนอหัวข้อที่ต้องการนำเสนอ และทุกคนสามารถเลือกหัวข้อที่สนใจขึ้นมาร่วมพูดคุยกัน เราอยากให้ทุกๆคน มาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรื่องที่น่าสนใจและก่อให้เกิดสังคมของการเรียนรู้ในงานๆนี้ แค่เพียงพกความสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา หรือ ประสบการณ์การทำงานที่น่าสนใจ แล้วนำเอาความสนใจเหล่านั้นมาร่วมงาน BarCamp คุณก็จะได้พบกับกิจกรรมเพื่อรู้จักผู้ร่วมงานคนอื่น ที่นี่ ในบรรยากาศที่เอื้ออำนวยคุณสามารถติดต่อ พูดคุยถึงหัวข้อต่างๆ ได้มากมาย อีกทั้งยังได้ข้อมูลที่น่าสนใจใหม่ๆอีกด้วย แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมงาน BarCamp Project RETURN

วางแผนการบริหารเชิงกลยุทธ์​

กรุงเทพมหานคร​ – ๘​ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๑​ ดร.หทัยชนก​ อุ่นผล​ ผู้ประสานงานโครงการรีเทิร์น​ ร่วมประชุมวางแผนการบริหารเชิงกลยุทธ์​กับ​ ดร.รัฐ ธนาดิเรก ที่ปรึกษา ด้านการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในหลายๆแห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน​ และ​ คุณมรกต เจนมธุกร​ อดีตอัครราชทูตที่ปรึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูต​ไทย​ ณ​ กรุงโคปนเฮเกน​ จุดประสงค์ของการประชุมครั้งนี้คือการทำให้สมาคมฯเป็นที่รู้จักในวงกว้าง และสามารถขยายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆให้มากขึ้น  

สมาชิก RETURN บรรยายและแนะแนวการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนดรุณสิกขาลัย

กรุงเทพมหานคร – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ สมาชิกโครงการรีเทิร์นได้แก่ ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ และ ดร. หทัยชนก อุ่นผล ได้เข้าเยี่ยมโรงเรียนดรุณสิกขาลัย และให้การบรรยาย แนะแนวการศึกษาตามความเชี่ยวชาญของสมาชิกแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ของโรงเรียนดรุณสิกขาลัย ซึ่งนักเรียนได้ให้ความสนใจและซักถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้สมาชิกโครงการรีเทิร์นมีเป้าหมายที่จะสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับนักเรียนไทยในด้านการศึกษาและประกอบอาชีพในสาขาวิชาต่างๆ เมื่อมีโอกาสได้กลับไปเยี่ยมประเทศไทย

แชร์ประสบการณ์เรียนต่อด้านชีวสารสนเทศ (Bioinformatics)

โครงการ RETURN – ประเทศเดนมาร์ก หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของโครงการคือสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนไทยในด้านการศึกษาและประกอบอาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ด้วยเหตุนี้สมาชิกโครงการจึงจัดทำคลิปเพื่อเผยแพร่แชร์ประสบการณ์เรียนต่อในสาขาวิชาที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคต ครั้งนี้ได้สัมภาษณ์ นายณัฐวุฒิ อดุลยานุโกศล นักเรียนทุนโอลิมปิกวิชาการ ที่กำลังศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาชีวสารสนเทศ (BioInfomatics) ณ University of Copenhagen และเคยเป็นเด็กไทยที่สร้างชื่อ คว้าเหรียญทอง “ชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ” ปี 2554 หมายเหตุ คลิปสัมภาษณ์นี้ได้นำไปใช้เป็นสื่อการสอนแนะแนวนักเรียนโรงเรียนดรุณสิกขาลัย เพื่อประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา อ่านต่อเกี่ยวกับกิจกรรมการแนะแนวที่นี่

โปสการ์ดจากเดนมาร์ก

โครงการ RETURN – ประเทศเดนมาร์ก หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของโครงการคือการแบ่งปันและนําเสนอมุมมองใหม่ๆเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคตให้กับบ้านเกิดเมืองนอนของเรา ด้วยเหตุนี้น้องๆสมาชิกโครงการจึงจัดทำคลิปเพื่อเผยแพร่สิ่งที่น่าสนใจด้านต่างๆ เช่น การจัดการด้านคมนาคม สิ่งแวดล้อมและการเงินของประเทศเดนมาร์กที่เป็นระบบ เรามาดูกันว่ามีสิ่งที่น่าสนใจอะไรกันบ้างในคลิปนี้กันเลยค่ะ