สมาชิก RETURN บรรยายและแนะแนวการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนดรุณสิกขาลัย

กรุงเทพมหานคร – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ สมาชิกโครงการรีเทิร์นได้แก่ นายนล จินดาผล ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ ดร.จิรภาว์ เลี้ยงศิริ และ รศ.ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ ได้เข้าเยี่ยมโรงเรียนดรุณสิกขาลัย และให้การบรรยาย แนะแนวการศึกษาตามความเชี่ยวชาญของสมาชิกแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และปีที่ ๖ ของโรงเรียนดรุณสิกขาลัย ซึ่งนักเรียนได้ให้ความสนใจและซักถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้สมาชิกโครงการรีเทิร์นมีเป้าหมายที่จะสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับนักเรียนไทยในด้านการศึกษาและประกอบอาชีพในสาขาวิชาต่างๆ เมื่อมีโอกาสได้กลับไปเยี่ยมประเทศไทย

การนัดพบสมาชิกโครงการครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ สมาชิก RETURN ร่วมลงนามน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทั้งนี้สมาชิกโครงการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่สถานทูต เรื่องGreen Energy หรือพลังงานสีเขียวที่ใช้ในเดนมาร์ก เพื่อจะนำไปเป็นแนวทางให้กับประเทศไทย  

RETURN เดนมาร์ก เข้าร่วมงาน Thai Festival ประจำปี ๒๕๕๙

กรุงโคเปนเฮเกน – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ สมาชิก RETURN ในประเทศเดนมาร์ก เข้าร่วมงานงานไทยเฟสฯ ประจำปี ๒๕๕๙ ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกนเป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยในงานมีการเปิดรับสมัครสมาชิกจิตอาสาเข้าร่วมโครงการ RETURN ด้วย

งานพบปะสังสรรค์ครั้งที่ ๑ ของสมาชิกโครงการ RETURN ประเทศเดนมาร์ก

กรุงโคเปนเฮเกน – ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ งานพบปะสังสรรค์ครั้งที่ ๑ ของสมาชิกโครงการ RETURN ประเทศเดนมาร์ก ครั้งนี้ สมาชิกร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกับประชุมวางแผนกิจกรรมสำหรับปี ๒๕๕๙ เพิ่มเติม นอกเหนือจากนั้นสมาชิกได้สร้างกลุ่มใน Facebook เพื่อใช้ในกระจายข่าวสารและติดต่อระหว่างกัน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปร่วมสนทนาและแบ่งปันความคิดกับสมาชิกโครงการโดยตรงได้ที่ https://www.facebook.com/groups/projectreturndenmark/

RETURN รายงานความคืบหน้า ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน

กรุงโคเปนเฮเกน – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รศ.ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ และดร.หทัยชนก อุ่นผล ตัวแทนสมาชิกโครงการรีเทิร์น (RETURN) ได้เข้าพบท่านเอกอัครราชทูต วิมล คิดชอบและท่านอัครราชทูตที่ปรึกษา มรกต เจนมธุกร ที่สถานเอกอคัรราชทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน เพื่อรายงานความคืบหน้าของโครงการรีเทิร์นและรับคำปรึกษาถึงแนวทางในดำเนินงานของโครงการรวมถึงการจัดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น

ตัวแทนสมาชิกโครงการรีเทิร์นให้คำปรึกษาบริษัทหุ่นยนต์ดินสอ

กรุงเทพมหานคร – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รศ.ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ ตัวแทนสมาชิกโครงการรีเทิร์น (RETURN) ได้เข้าเยี่ยมบริษัท CT-Asia Robotics ซึ่งเป็นบริษัทซอฟแวร์ระดับแนวหน้าของไทย และดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับหุ่นยนต์บริการ (service robot) ซึ่งบริษัทได้สร้างหุ่นยนต์บริการตัวแรกของเมืองไทยที่ชื่อว่า “หุ่นยนต์ดินสอ” ในการพบหารือครั้งนี้สมาชิกโครงการรีเทิร์น ได้พบหารือกับคุณเฉลิมพล ปุณโณทก กรรมการบริหาร บริษัท CTAsia และอาจารย์ทศพล อภิกุลวณิช ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท พร้อมได้ให้คำปรึกษาเรื่องเทคโนโลยีหุ่นยนต์ รวมถึงการให้คำแนะนำในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับดินสอหุ่นยนต์ เช่น การสร้างกล้ามเนื้อเทียม และการเรียนรู้ ซึ่งทางบริษัทได้ให้ความสนใจและมีแผนที่จะสร้างความร่วมมือในการทำวิจัยกับทีมสมาชิก RETURN เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ดินสอให้เป็นหุ่นยนต์บริการท่ีสามารถทำงานร่วมกับคน และช่วยเหลือคนได้อย่างสมบูรณ์แบบ