ATPER2022 ดูย้อนหลัง

ATPER2022 Online Conference เชิญชมคลิปย้อนหลัง งานประชุมวิชาการรูปแบบออนไลน์ ของสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปประจำปี 2565ATPER Online Conference 2022, “Living with Uncertainty”20 – 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565 Energy & Business> Medical Science & Finnish Education> ความเป็นมาเมื่อปีที่ผ่านมา ทางสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) ได้จัดงานประชุมวิชาการในหัวข้อ “Living with COVID-19” ซึ่งวิทยากรรับเชิญและผู้ร่วมประชุมต่างก็ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และข้อเสนอแนะแนวทางการปรับตัวตามสถานการณ์โรคระบาดไปแล้วนั้นในขณะที่ปัจจุบัน สถานการณ์ COVID-19 ได้ปรับสถานะดีขึ้นเรื่อยๆ และหลายๆ ประเทศ ก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติอีกครั้ง แต่แล้ววิกฤติความขัดแย้งระหว่างประเทศ รัสเซีย-ยูเครน ก็เกิดขึ้นในช่วงต้นปีนี้ และเริ่มส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประชาคมโลกอย่างต่อเนื่อง และขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป ที่ค้าขายกับประเทศรัสเซียมาเป็นเวลายาวนาน โดยเฉพาะในส่วนของน้ำมัน, ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน อีกทั้งประเทศรัสเซียยังเป็นผู้ส่งออกปุ๋ยเคมีที่มีสัดส่วนปริมาณการค้ามากที่สุดในโลก ซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม ทำให้ต้นทุนในการเพาะปลูกของเกษตรกรทั่วโลกมีราคาสูงขึ้น และมีผลต่อห่วงโซ่อุปทานอาหารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขณะนี้ เราจึงสังเกตเห็นแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในประเทศต่างๆ ในยุโรป มากสุดในรอบหลายสิบปี ประชากรยุโรปจำเป็นต้องปรับตัว […]

ATPER2022: Finnish Education

ขอแนะนำวิทยากรด้าน Finnish Education โดยนักเรียนเก่าฟินแลนด์ ที่จะมาแบ่งปันประสบการ์ณ และข้อมูลเชิงลึก ในการเรียนในระบบการศึกษา

ATPER2022: Business

ขอแนะนำวิทยากรด้านธุรกิจ มารับฟังแนวโน้มเศรษฐกิจโลกปีนี้ ปัญหาและวิธีรับมือ ในภาวะเศรษฐกิจโลกเช่นนี้

ATPER2022: Energy

ขอแนะนำวิทยากรด้านพลังงาน ซึ่งจะมาให้ความรู้ในเรื่องโอกาสและความท้าทายต่อ การพัฒนาพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ความพร้อมและอุปสรรคของการเปลี่ยนผ่านสู่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าของไทย และนโยบายด้านพลังงานสะอาดในสหภาพยุโรป

ATPER2022: Agenda

กำหนดการประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปประจำปี 2565 (ATPER2022)หัวข้อเรื่อง “Living with Uncertainty – Predict the Unpredictable” วันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 วันที่ เวลา เสาร์ 20 สิงหาคม ไทย 14.30-15.00 CET 09.30-10.00  พิธีเปิดการประชุม ไทย 15.00-16.00 CET 10.00 -11.00 Energy ดร.ทิศพล นครศรีกรรมการบริหาร บริษัทสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล ประธานกรรมการบริหารบริษัท บางกอกโซล่าร์ พาวเวอร์ จำกัดBangkok Solar Power Germany GmbHBangkok Solar Power Japan KK. รศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล หัวหน้าศูนย์วิจัย Mobility and Vehicle Technology Research Center (MOVE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และ นายกสมาคมกิตติมศักดิ์ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย […]