ATPER2022 ดูย้อนหลัง

ATPER2022 Online Conference เชิญชมคลิปย้อนหลัง งานประชุมวิชาการรูปแบบออนไลน์ ของสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปประจำปี 2565ATPER Online Conference 2022, “Living with Uncertainty”20 – 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565 Energy & Business> Medical Science & Finnish Education> ความเป็นมาเมื่อปีที่ผ่านมา ทางสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) ได้จัดงานประชุมวิชาการในหัวข้อ “Living with COVID-19” ซึ่งวิทยากรรับเชิญและผู้ร่วมประชุมต่างก็ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และข้อเสนอแนะแนวทางการปรับตัวตามสถานการณ์โรคระบาดไปแล้วนั้นในขณะที่ปัจจุบัน สถานการณ์ COVID-19 ได้ปรับสถานะดีขึ้นเรื่อยๆ และหลายๆ ประเทศ ก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติอีกครั้ง แต่แล้ววิกฤติความขัดแย้งระหว่างประเทศ รัสเซีย-ยูเครน ก็เกิดขึ้นในช่วงต้นปีนี้ และเริ่มส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประชาคมโลกอย่างต่อเนื่อง และขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป ที่ค้าขายกับประเทศรัสเซียมาเป็นเวลายาวนาน โดยเฉพาะในส่วนของน้ำมัน, ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน อีกทั้งประเทศรัสเซียยังเป็นผู้ส่งออกปุ๋ยเคมีที่มีสัดส่วนปริมาณการค้ามากที่สุดในโลก ซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม ทำให้ต้นทุนในการเพาะปลูกของเกษตรกรทั่วโลกมีราคาสูงขึ้น และมีผลต่อห่วงโซ่อุปทานอาหารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขณะนี้ เราจึงสังเกตเห็นแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในประเทศต่างๆ ในยุโรป มากสุดในรอบหลายสิบปี ประชากรยุโรปจำเป็นต้องปรับตัว […]

ATPER2023-Call for Abstracts

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) จะจัดการประชุมขึ้น ATPER2023 Conference ที่เมือง Malmö ประเทศสวีเดน ในหัวข้อ “Sustainable Thailand: Accelerating SDGs Achievement” ในวันที่ 21-22 ตุลาคม 2566 ทางสมาคมฯ จึงขอเชิญนักวิชาชีพไทยและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในยุโรป ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมเสนอในงานสัมมนาครั้งนี้ ท่านที่สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน✍️ สำหรับท่านที่สนใจ สามารถส่งบทคัดย่อของงานวิจัยหรือโครงการ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ทั้ง ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ส่งบทคัดย่อได้ที https://share-eu1.hsforms.com/1R5-tETxOQQeXIkcWARNvUwfd4gjหมดเขต 31 กรกฎาคม 2563 💡 ท่านที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนองานวิจัยหรือโครงการ ทางสมาคมฯจะเป็นผู้รับผิดชอบที่พัก (แชร์ห้องพัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตามจริงให้ (ภายในยุโรปเท่านั้น และไม่เกิน 350e) 📞หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถถามได้ทีใต้โพสต์นี้ หรือผ่าน Facebook Messenger หรือ Email: contact@atper.eu และหากมีการเปลี่ยนแปลงใตๆ ทาง […]

ATPER2022: Finnish Education

ขอแนะนำวิทยากรด้าน Finnish Education โดยนักเรียนเก่าฟินแลนด์ ที่จะมาแบ่งปันประสบการ์ณ และข้อมูลเชิงลึก ในการเรียนในระบบการศึกษา

ATPER2022: Business

ขอแนะนำวิทยากรด้านธุรกิจ มารับฟังแนวโน้มเศรษฐกิจโลกปีนี้ ปัญหาและวิธีรับมือ ในภาวะเศรษฐกิจโลกเช่นนี้

ATPER2022: Energy

ขอแนะนำวิทยากรด้านพลังงาน ซึ่งจะมาให้ความรู้ในเรื่องโอกาสและความท้าทายต่อ การพัฒนาพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ความพร้อมและอุปสรรคของการเปลี่ยนผ่านสู่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าของไทย และนโยบายด้านพลังงานสะอาดในสหภาพยุโรป