ATPER2021 Online Conference

เชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปประจำปี 2564 ใน หัวข้อ “Living with COVID-19” ในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เวลา 14.00 – 17.30 ตามเวลาประเทศไทย  หรือเวลา 09.00 – 12.30 ตามเวลายุโรปกลาง (CEST)  กำหนดการ การประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป>> ดูรายละเอียด Workshop Series ในวันอื่น>> ลงทะเบียน: Add to Calendar

ATPER2021 Online Conference Agenda

กำหนดการประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปประจำปี 2564 (ATPER2021) หัวข้อ “Living with COVID-19”วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อให้เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างรุนแรง และส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในทุก ๆ ด้าน ไปทั่วโลกในช่วงปีที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้ ทางสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการให้ความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ หลายสิ่งที่ได้เรียนรู้จากสถานการณ์นี้ สามารถนำมาวิเคราะห์และส่งต่อข้อมูลไปยังประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการวางแผนกลยุทธ์ และเตรียมความพร้อม รวมถึงเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือ ต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต หัวข้อการประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นไปที่ประเด็นดังต่อไปนี้ ความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal)สังคม และประชาชนมี การปรับตัวต่อสถานการณ์ได้อย่างไร บทเรียนที่ได้จากการระบาด โควิด-19 อะไรจะทำให้ การจัดการและรับมือเมื่อเกิดโรคระบาดในอนาคด ได้ผลดียิ่งขึ้น การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนมุมมองต่อการให้ความสำคัญต่อ สิ่งแวดล้อม เปลี่ยนไปหรือไม่ ปัญหาสิ่งแวดล้อม การดูแลชุมชน ควรได้รับการปรับปรุงอย่างไรวิธีการจัดการ ต่อขยะ เช่น หน้าการอนามัย เข็มฉีดยา หรือขวดวัคซีน เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ที่จะมีบทบาท ในการเปลี่ยนโลก เช่น ในด้าน สาธารณะสุข […]

การประกาศรับสมัครเลือกตั้ง สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปปี ๒๕๖๔

ประกาศการรับสมัครเลือกตั้ง สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปปี ๒๕๖๔  สมาชิกผู้สนใจสามารถสมัคร และ/หรือ เสนอผู้เข้าชิงตำแหน่งได้ตามแบบฟอร์มการเลือกตั้ง หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ [email protected]

มุมมองของ ATPER ต่อการรับมือ COVID-19 ของยุโรป

จากสถานการณ์การกักตัวปัจจุบัน หลายๆคนคงจะทราบดีว่าเราว่าคนไทยที่อยู่ต่างแดนกลับบ้านกันลำบากมาก เพราะจำนวนเที่ยวบินไม่มากพอกับความต้องการ จำนวนเที่ยวบินที่จำกัดนั้นส่วนหนึ่งถูกจำกัดโดยจำนวนสถานที่กักตัว จะเห็นได้ว่าขั้นตอนการกักตัวเป็นคอขวด ที่ทางรัฐบาลอาจจะต้องพิจารณาแก้ไข วันนี้เราเลยจะลองนำมาตรการการเข้าประเทศของประเทศแถบยุโรปมาเล่าให้ฟังกัน เผื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาคอขวดนี้กัน

ATPER New Look

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) ถือกำเนิดขึ้นจากการรวมตัวกันของนักวิชาชีพไทยที่มีถิ่นพำนักในภูมิภาคยุโรป และนักศืกษาไทยที่กำลังศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัยในภูมิภาคยุโรป โดยก่อตั้งขึ้นอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 หรือกว่า 27 ปีที่ผ่านมา ในชื่อเดิม สมาคมนักวิชาชีพไทยในยุโรป ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากภูมิภาคยุโรปสู่ประเทศไทยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ เรื่อยมา