ลงทะเบียนร่วมงานประชุมวิชาการ ATPER2020

อัพเดทเทรนด์งานวิจัย และนวัตกรรม BCG กับนักวิชาการไทยในยุโรป ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) วันที่ 1 เมษายน 2563 ลงทะเบียนฟรี!! ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

Call for Abstracts – ATPER2020

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) จะจัดการประชุมขึ้น ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ปทุมธานี ประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 – 2 เมษายน 2563