มุมมองของ ATPER ต่อการรับมือ COVID-19 ของยุโรป

จากสถานการณ์การกักตัวปัจจุบัน หลายๆคนคงจะทราบดีว่าเราว่าคนไทยที่อยู่ต่างแดนกลับบ้านกันลำบากมาก เพราะจำนวนเที่ยวบินไม่มากพอกับความต้องการ จำนวนเที่ยวบินที่จำกัดนั้นส่วนหนึ่งถูกจำกัดโดยจำนวนสถานที่กักตัว จะเห็นได้ว่าขั้นตอนการกักตัวเป็นคอขวด ที่ทางรัฐบาลอาจจะต้องพิจารณาแก้ไข วันนี้เราเลยจะลองนำมาตรการการเข้าประเทศของประเทศแถบยุโรปมาเล่าให้ฟังกัน เผื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาคอขวดนี้กัน

ATPER New Look

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) ถือกำเนิดขึ้นจากการรวมตัวกันของนักวิชาชีพไทยที่มีถิ่นพำนักในภูมิภาคยุโรป และนักศืกษาไทยที่กำลังศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัยในภูมิภาคยุโรป โดยก่อตั้งขึ้นอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 หรือกว่า 27 ปีที่ผ่านมา ในชื่อเดิม สมาคมนักวิชาชีพไทยในยุโรป ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากภูมิภาคยุโรปสู่ประเทศไทยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ เรื่อยมา

เลื่อนการจัด ATPER2020

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดอย่างรุนแรงของ COVID-19วันนี้ทางงาน NAC2020 ของ สวทช ซึ่งเป็นเจ้าภาพด้านสถานที่จัดงานให้กับ ATPER2020 ได้ประกาศเลื่อนจัดการประชุม NAC2020 ออกไปโดยไม่มีกำหนด

ลงทะเบียนร่วมงานประชุมวิชาการ ATPER2020

อัพเดทเทรนด์งานวิจัย และนวัตกรรม BCG กับนักวิชาการไทยในยุโรป ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) วันที่ 1 เมษายน 2563 ลงทะเบียนฟรี!! ที่นั่งมีจำนวนจำกัด