04Mar/18

Call for Abstracts – ATPER2018

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) จะจัดการประชุมขึ้นที่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ในระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2561 จึงขอเชิญนักวิชาชีพไทยและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในยุโรปเสนองานวิจัยหรือโครงการในที่ประชุม ATPER2018 ในหัวข้อ “Thailand Digital Health and SmartRead more…

08Feb/18

วางแผนการบริหารเชิงกลยุทธ์​

กรุงเทพมหานคร​ – ๘​ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๑​ ดร.หทัยชนก​ อุ่นผล​ ผู้ประสานงานโครงการรีเทิร์น​ ร่วมประชุมวางแผนการบริหารเชิงกลยุทธ์​กับ​ ดร.รัฐ ธนาดิเรก ที่ปรึกษา ด้านการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในหลายๆแห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน​ และ​Read more…

18Jan/18

สมาชิก RETURN บรรยายและแนะแนวการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนดรุณสิกขาลัย

กรุงเทพมหานคร – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ สมาชิกโครงการรีเทิร์นได้แก่ ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ และ ดร. หทัยชนก อุ่นผล ได้เข้าเยี่ยมโรงเรียนดรุณสิกขาลัย และให้การบรรยาย แนะแนวการศึกษาตามความเชี่ยวชาญของสมาชิกแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕Read more…

06Jan/18

แชร์ประสบการณ์เรียนต่อด้านชีวสารสนเทศ (Bioinformatics)

โครงการ RETURN – ประเทศเดนมาร์ก หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของโครงการคือสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนไทยในด้านการศึกษาและประกอบอาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ด้วยเหตุนี้สมาชิกโครงการจึงจัดทำคลิปเพื่อเผยแพร่แชร์ประสบการณ์เรียนต่อในสาขาวิชาที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคต ครั้งนี้ได้สัมภาษณ์ นายณัฐวุฒิ อดุลยานุโกศล นักเรียนทุนโอลิมปิกวิชาการ ที่กำลังศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาชีวสารสนเทศ (BioInfomatics) ณ University of Copenhagen และเคยเป็นเด็กไทยที่สร้างชื่อ คว้าเหรียญทอง “ชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ”Read more…

23Dec/17

โปสการ์ดจากเดนมาร์ก

โครงการ RETURN – ประเทศเดนมาร์ก หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของโครงการคือการแบ่งปันและนําเสนอมุมมองใหม่ๆเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคตให้กับบ้านเกิดเมืองนอนของเรา ด้วยเหตุนี้น้องๆสมาชิกโครงการจึงจัดทำคลิปเพื่อเผยแพร่สิ่งที่น่าสนใจด้านต่างๆ เช่น การจัดการด้านคมนาคม สิ่งแวดล้อมและการเงินของประเทศเดนมาร์กที่เป็นระบบ เรามาดูกันว่ามีสิ่งที่น่าสนใจอะไรกันบ้างในคลิปนี้กันเลยค่ะ