18Jan/18

สมาชิก RETURN บรรยายและแนะแนวการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนดรุณสิกขาลัย

กรุงเทพมหานคร – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ สมาชิกโครงการรีเทิร์นได้แก่ ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ และ ดร. หทัยชนก อุ่นผล ได้เข้าเยี่ยมโรงเรียนดรุณสิกขาลัย และให้การบรรยาย แนะแนวการศึกษาตามความเชี่ยวชาญของสมาชิกแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕Read more…

06Jan/18

แชร์ประสบการณ์เรียนต่อด้านชีวสารสนเทศ (Bioinformatics)

โครงการ RETURN – ประเทศเดนมาร์ก หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของโครงการคือสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนไทยในด้านการศึกษาและประกอบอาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ด้วยเหตุนี้สมาชิกโครงการจึงจัดทำคลิปเพื่อเผยแพร่แชร์ประสบการณ์เรียนต่อในสาขาวิชาที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคต ครั้งนี้ได้สัมภาษณ์ นายณัฐวุฒิ อดุลยานุโกศล นักเรียนทุนโอลิมปิกวิชาการ ที่กำลังศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาชีวสารสนเทศ (BioInfomatics) ณ University of Copenhagen และเคยเป็นเด็กไทยที่สร้างชื่อ คว้าเหรียญทอง “ชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ”Read more…

23Dec/17

โปสการ์ดจากเดนมาร์ก

โครงการ RETURN – ประเทศเดนมาร์ก หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของโครงการคือการแบ่งปันและนําเสนอมุมมองใหม่ๆเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคตให้กับบ้านเกิดเมืองนอนของเรา ด้วยเหตุนี้น้องๆสมาชิกโครงการจึงจัดทำคลิปเพื่อเผยแพร่สิ่งที่น่าสนใจด้านต่างๆ เช่น การจัดการด้านคมนาคม สิ่งแวดล้อมและการเงินของประเทศเดนมาร์กที่เป็นระบบ เรามาดูกันว่ามีสิ่งที่น่าสนใจอะไรกันบ้างในคลิปนี้กันเลยค่ะ

05Oct/17

ATPER2017 – Summary

ขอเชิญดาวน์โหลดบทความและโครงการต่างๆที่ได้แสดงใน งานประชุมประจำปีสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป ATPER2017 กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560 ตารางการประชุม บทคัดย่อ เอกสารข้อมูลสำหรับผู้เข้าร่วมงานประชุม รายงานการประชุมRead more…

17Sep/17

การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ

ตามที่ผลการประชุมคณะกรรมการ สรุปได้ว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคม รองนายกสมาคม และเหรัญญิกชุดใหม่ จึงขอความร่วมมือให้สมาชิกสมาคมฯ ทุกท่านร่วมเสนอชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งตาม link ข้างล่าง ทั้งนี้จะปิดรับการเสนอชื่อในวันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๔.๐๐ น. แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งRead more…

03Jun/17

Call for Abstracts – ATPER2017

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) จะจัดการประชุมขึ้นที่กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560 จึงขอเชิญนักวิชาชีพไทยและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในยุโรปเสนองานวิจัยหรือโครงการในที่ประชุม ATPER2017 “งานวิจัยหรือโครงการที่จะนำเสนอต้องอยู่ในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในประเทศไทยและสามารถร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศไทยในการดำเนินการได้ด้วยงานวิจัยหรือโครงการที่ผ่านการคัดเลือกในที่ประชุมจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าร่วมงานประชุม Thai ProfessionalsRead more…