RETURN
ตัวแทนสมาชิกโครงการรีเทิร์นให้คำปรึกษาบริษัทหุ่นยนต์ดินสอ

ตัวแทนสมาชิกโครงการรีเทิร์นให้คำปรึกษาบริษัทหุ่นยนต์ดินสอ

กรุงเทพมหานคร – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

รศ.ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ ตัวแทนสมาชิกโครงการรีเทิร์น (RETURN) ได้เข้าเยี่ยมบริษัท CT-Asia Robotics ซึ่งเป็นบริษัทซอฟแวร์ระดับแนวหน้าของไทย และดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับหุ่นยนต์บริการ (service robot) ซึ่งบริษัทได้สร้างหุ่นยนต์บริการตัวแรกของเมืองไทยที่ชื่อว่า “หุ่นยนต์ดินสอ”

ในการพบหารือครั้งนี้สมาชิกโครงการรีเทิร์น ได้พบหารือกับคุณเฉลิมพล ปุณโณทก กรรมการบริหาร บริษัท CTAsia และอาจารย์ทศพล อภิกุลวณิช ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท พร้อมได้ให้คำปรึกษาเรื่องเทคโนโลยีหุ่นยนต์ รวมถึงการให้คำแนะนำในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับดินสอหุ่นยนต์ เช่น การสร้างกล้ามเนื้อเทียม และการเรียนรู้ ซึ่งทางบริษัทได้ให้ความสนใจและมีแผนที่จะสร้างความร่วมมือในการทำวิจัยกับทีมสมาชิก RETURN เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ดินสอให้เป็นหุ่นยนต์บริการท่ีสามารถทำงานร่วมกับคน และช่วยเหลือคนได้อย่างสมบูรณ์แบบ

photo_645003155650508

photo_645003152317175

photo_645003145650509