2020
ลงทะเบียนร่วมงานประชุมวิชาการ ATPER2020

ลงทะเบียนร่วมงานประชุมวิชาการ ATPER2020

อัพเดทเทรนด์งานวิจัย และนวัตกรรม BCG กับนักวิชาการไทยในยุโรป ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) วันที่ 1 เมษายน 2563

ลงทะเบียนฟรี!! ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

ATPER2020 มีหัวข้อคือ DBCG research ซึ่งย่อมาจากงานวิจัยเกี่ยวกับ

D = ด้านดิจิตัล (Digital research),
B = ด้านนวัตกรรมชีวภาพ (Bio research),
C = ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy research),
G = ด้านนวัตกรรมสีเขียว (Green research) ครอบคลุมไปถึง ด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Intelligent research)

หัวข้อที่จะบรรยาย และรายชื่อ/ประวัติผู้บรรยายจะอัพเดตในโพสต่อๆ ไป

สิ่งที่คุณจะได้จากการมาร่วมงาน

  • อัพเดทโครงการและงานวิจัยน่าที่สนใจ และเก็บเกี่ยวไอเดียไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้กับหน่วยงานบ้านเรา หรือพัฒนางานวิจัยของตัวเองในอนาคต
  • แลกเปลี่ยนประสบการณ์การกับผู้บรรยาย และทีมงานที่บินลัดฟ้ามาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ ทั้งเรื่องงานวิจัย ชีวิตความเป็นอยู่ การเรียน การทำงานในประเทศในภูมิภาคยุโรป
  • นอกจากไอเดีย และความรู้ ยังได้เครือข่าย และเพื่อนใหม่จากงานด้วยแน่นอน