กรุงเบอร์ลิน – ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

ตัวแทนสมาชิกโครงการรีเทิร์น (RETURN) เข้าร่วมนำเสนอผลงานของโครงการ ณ การประชุมใหญ่ของสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (Association of Thai Professionals in European Region – ATPER) การประชุมครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (Office of the Higher Education Commission : OHEC) และสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงบรัสเซลส์ (Office of Science and Technology, Brussels)

photo_509741845843307 photo_509741849176640 photo_509741505843341 photo_509741499176675