2020
เลื่อนการจัด ATPER2020

เลื่อนการจัด ATPER2020

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดอย่างรุนแรงของ COVID-19
วันนี้ทางงาน NAC2020 ของ สวทช ซึ่งเป็นเจ้าภาพด้านสถานที่จัดงานให้กับ ATPER2020 ได้ประกาศเลื่อนจัดการประชุม NAC2020 ออกไปโดยไม่มีกำหนด

ทาง ATPER จึงจำเป็นต้องเลื่อนการจัดงาน ATPER2020 in Thailand ตามนโยบายนี้ในขั้นต้น โดยขณะนี้ยังไม่ได้มีการกำหนดการจัดงานครั้งใหม่

ท่านสมารถเปิดดูเอกสารประกอบการยกเลิกงานของ สวทช ได้ในเอกสารด้านล่าง

หากมีความก้าวหน้าในรายละเอียดการจัดงาน ATPER2020 ทางเราจะรีบแจ้งให้ทราบต่อไป

ขอขอบคุณพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจร่วมพัฒนาประเทศไปกับเรา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะได้มีโอกาสในการพบเจอและแลกเปลี่ยนความรู้กันต่อในลำดับถัดไป

ขอขอบคุณพระคุณทุกท่านในความเข้าใจในสถานการณ์การจัดงานของทางเรา

ขอแสดงความนับถือ
คณะกรรมการจัดงาน ATPER2020