ATPER2017 – Summary

ขอเชิญดาวน์โหลดบทความและโครงการต่างๆที่ได้แสดงใน งานประชุมประจำปีสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป ATPER2017 กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560 ตารางการประชุม บทคัดย่อ เอกสารข้อมูลสำหรับผู้เข้าร่วมงานประชุม รายงานการประชุม ATPER2017 (New!) ดูภาพบรรยากาศงานประชุม ได้ที่นี่