เอกสารประกอบการเสนอผลงาน – ATPER2019

Applied Research and Innovation for Thailand 4.0 Innovation Biotechnology and Health Science Manufacturing Industry and Smart Logistics Innovation How to combine teaching and research for university instructors in the era of digital educationแนวทางการผสมผสานการสอนและการทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยในยุคการศึกษาบนโลกดิจิทัล ดร. สิทธิพันธ์ ยศยอดยิ่ง[ Abstract in English ] [ Abstract in Thai ] [ CV ] [Poster#1] The Regulatory Impact Assessment (RIA) of the Banking and Financial Law […]