Skip to toolbar

ลงทะเบียนร่วมงานประชุมวิชาการ ATPER2020

อัพเดทเทรนด์งานวิจัย และนวัตกรรม BCG กับนักวิชาการไทยในยุโรป ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) วันที่ 1 เมษายน 2563 ลงทะเบียนฟรี!! ที่นั่งมีจำนวนจำกัด