การประกาศรับสมัครเลือกตั้ง สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปปี ๒๕๖๔

ประกาศการรับสมัครเลือกตั้ง สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปปี ๒๕๖๔  สมาชิกผู้สนใจสามารถสมัคร และ/หรือ เสนอผู้เข้าชิงตำแหน่งได้ตามแบบฟอร์มการเลือกตั้ง หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ contact@atper.eu