สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปขอเชิญนักวิชาชีพไทยและนักเรียนระดับปริญญาเอกที่มีถิ่นพำนักในทวีปยุโรป ร่วมส่งบทคัดย่องานวิจัยหรือโครงการ เพื่อรับพิจารณาเข้านำเสนอผลงานในงานประชุม ATPER2015 ในระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนยายน 2558 ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศสหพันธ์รัฐเยอรมนี ผู้ที่บทคัดย่อได้รับการคัดเลือก ทางสมาคมฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทางและที่พักให้

หมดเขตส่งบทคัดย่อในวันที่ 31 มีนาคม 2558 นี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากภาพ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กล่องข้อความและอีเมล์ contact@atper.eu

10955185_918068198217151_6400919188746653046_o