13Feb/15

Call for abstract ATPER2015

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปขอเชิญนักวิชาชีพไทยและนักเรียนระดับปริญญาเอกที่มีถิ่นพำนักในทวีปยุโรป ร่วมส่งบทคัดย่องานวิจัยหรือโครงการ เพื่อรับพิจารณาเข้านำเสนอผลงานในงานประชุม ATPER2015 ในระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนยายน 2558 ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศสหพันธ์รัฐเยอรมนี ผู้ที่บทคัดย่อได้รับการคัดเลือก ทางสมาคมฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทางและที่พักให้ หมดเขตส่งบทคัดย่อในวันที่ 31 มีนาคมRead more…

07Sep/13

ATPER2013 – Summary

ขอเชิญดาวน์โหลดบทความและโครงการต่างๆที่ได้แสดงใน งานประชุมประจำปีสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป ATPER2013 ในวันที่ 1-2 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ที่กรุง Stockholm ประเทศสวีเดน Download>> ดูภาพบรรยากาศงานประชุม ได้ที่นี่ Click>>

22Apr/13

ATPER2013 Conference

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) จะจัดการประชุม ATPER2013 ขึ้น ในวันที่ 1-2 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ที่กรุง Stockholm ประเทศสวีเดน สถานที่จัดงาน โรงแรม ErstaRead more…

30Dec/12

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการที่ ATPER2013

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป(ATPER) จะจัดการประชุม ATPER2013 ขึ้น ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2556  ณ กรุงสตอกโฮล์ม  ประเทศสวีเดน จึงขอเชิญนักวิชาชีพไทยและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในยุโรป เสนอหัวข้องานวิจัยหรือโครงการในที่ประชุม ATPER2013 หัวข้องานวิจัยหรือโครงการที่นำเสนอ จะต้องอยู่ในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในประเทศไทย และสามารถร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศไทยในการดำเนินการได้ โดยหัวข้องานRead more…

28Mar/11

ATPER2011 Conference

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) จะจัดการประชุม ATPER2011ขึ้น ในวันที่ 7-8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 ที่กรุงโคเปนฮาเกน ประเทศเดนมาร์ค สถานที่จัดงาน โรงแรม Cabinn Scandinavia ที่อยู่Read more…