วันที่ 28 มิถุนายน 2558

ดร.หทัยชนก อุ่นผล สมาชิก ATPER จากประเทศเดนมาร์ก จะเดินทางกลับไปประเทศไทย เพื่อจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมซอฟท์แวร์ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคาดว่าจะมีนักศึกษาเข้าร่วมฟังและทำกิจกรรมประมาณ 60 คน

ทั้งนี้การให้ความรู้ทางด้านภาษากับเยาวชนรุ่นใหม่ เป็นการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้สามารถเข้าไปแข่งขันในตลาดแรงงานได้ นอกจากนี้ยังจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจอีกด้วย

10389476_994617753895528_3820865157612173054_n