RETURN
RETURN เข้าพบผู้ผลิตรายการเจ้าขุนทองและหารือเรื่องการนำหุ่นยนต์มาใช้

RETURN เข้าพบผู้ผลิตรายการเจ้าขุนทองและหารือเรื่องการนำหุ่นยนต์มาใช้

กรุงเทพมหานคร – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

รศ.ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ ตัวแทนสมาชิกโครงการรีเทิร์น (RETURN) ได้หารือกับอาจารย์เกียรติสุดา ภิรมย์ หรือ ครูอ้าว ผู้ผลิตรายการเจ้าขุนทอง ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗ และทีมงานในการนําเทคโนโลยีหุ่นยนต์ มาประยุกต์ใช้ในการเชิดหุ่นเจ้าขุนทอง สำหรับงานแสดงนิทรรศการเจ้าขุนทองซึ่งจะจัดี่ขึ้นในปีหน้า

นอกจากนี้สมาชิกโครงการรีเทิร์นยังช่วยแนะนำและประสานงานระหว่างทีมงานเจ้าขุนทองและทีมวิจัยหุ่นยนต์ในประเทศไทยอีกด้วย

photo_645001358984021 photo_645001368984020 photo_645001398984017