2016
Call for Abstracts – ATPER2016

Call for Abstracts – ATPER2016

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป และ Office of Science and Technology Counsellor (OSTC, Brussles) ขอเชิญนักวิชาชีพไทยและนักเรียนระดับปริญญาเอกที่มีถิ่นพำนักในทวีปยุโรป ร่วมส่งบทคัดย่องานวิจัยหรือโครงการ เพื่อรับพิจารณาเข้านำเสนอผลงานในงานประชุม ATPER2016 ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2559 ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

ผู้ที่บทคัดย่อได้รับการคัดเลือกทาง OSTC จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทางและที่พักให้

*** หมดเขตส่งบทคัดย่อในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ***

ทางสมาคมจะประกาศผลผู้ที่บทคัดย่อได้รับการคัดเลือกช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2559 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ contact@atper.eu

*** กรุณาส่งบทคัดย่อโดยกรอกข้อมูลที่ https://podio.com/webforms/15966626/1072119 ***