2018
Call for Abstracts – ATPER2018

Call for Abstracts – ATPER2018

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) จะจัดการประชุมขึ้นที่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ในระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2561

จึงขอเชิญนักวิชาชีพไทยและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในยุโรปเสนองานวิจัยหรือโครงการในที่ประชุม ATPER2018 ในหัวข้อ “Thailand Digital Health and Smart Society Development ”  

ซึ่งท่านสามารถดูตัวอย่างและรายละเอียด ของหัวข้อหลักและหัวข้อย่อยได้ดังนี้

“งานวิจัยหรือโครงการที่จะนำเสนอต้องอยู่ในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในประเทศไทยและสามารถร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศไทยในการดำเนินการได้ด้วยงานวิจัยหรือโครงการที่ผ่านการคัดเลือกในที่ประชุมจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าร่วมงานประชุม Thai Professionals Conference ที่ประเทศไทย พร้อมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมประชุมให้กับผู้เสนอโครงการ”

สิ่งที่คุณจะได้รับจากการเข้าร่วมประชุม ATPER 2018

  • มีโอกาสพัฒนาโครงการร่วมกับ ATPER และผู้เชี่ยวชาญในยุโรป
  • มีโอกาสในการพัฒนาโครงการกลับไปที่เมืองไทย
  • มีโอกาสเจอคนมาร่วมงานที่มาจากเมืองไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อหาความร่วมมือในอนาคต
  • มีโอกาสที่จะหาทุนทำงานและทุนวิจัยร่วมกันได้ต่อไปในอนาคต

ท่านที่สนใจ สามารถส่งบทคัดย่อของงานวิจัยหรือโครงการ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ สำหรับการนำเสนอในการประชุม ATPER2018

ส่งบทคัดย่อมาที่ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ทางสมาคมจะคัดเลือกงานวิจัยหรือข้อเสนอโครงการและแจ้งยืนยันให้ท่านทราบทางอีเมล ท่านที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนองานวิจัยหรือโครงการ ทางสมาคมฯจะเป็นผู้รับผิดชอบที่พักและค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามจริงให้ โปรดทราบว่าทางสมาคมฯมีข้อกำหนดในการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ Travel & Expense Policy

ติดต่อสอบถามละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]

กรุณาส่งบทคัดย่อโดยใช้ ATPER Template (Download:  EnglishThai)

ส่งบทคัดย่อได้ที่นี่ >>

 


CALL FOR ABSTRACT SUBMISSIONS

The Association of Thai Professionals in European Region (ATPER) welcomes your abstract submissions for the ATPER2018 conference which takes place in Oslo, Norway, 1-2 September 2018.

All abstract submissions should use the Abstract Template format and be submitted via our Abstract Submission Form. Please see the Abstract Submission Guide for step-by-step submission instructions (Only in Thai).

Presentations may focus on any topic related to “Thailand Digital Health and Smart Society Development”.

Everyone, whose abstracts are accepted, will receive reimbursement covering transportation for up to EUR 250. In addition, ATPER will provide local accomodation.

ATPER seeks to acknowledge submitted research papers or projects which could potentially be useful for furthering the prosperity and development of Thailand through eventual collaboration with domestic partners from the public or private sector.

Funded by ATPER, outstanding presenters or authors will be invited to join the Thai Professionals Conference in Thailand.

KEY DATES:

Abstract proposals due: 31 May 2018 CET. No extensions to the deadline will be granted.