RETURN รายงานความคืบหน้า ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน

กรุงโคเปนเฮเกน – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รศ.ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ และดร.หทัยชนก อุ่นผล ตัวแทนสมาชิกโครงการรีเทิร์น (RETURN) ได้เข้าพบท่านเอกอัครราชทูต วิมล คิดชอบและท่านอัครราชทูตที่ปรึกษา มรกต เจนมธุกร ที่สถานเอกอคัรราชทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน เพื่อรายงานความคืบหน้าของโครงการรีเทิร์นและรับคำปรึกษาถึงแนวทางในดำเนินงานของโครงการรวมถึงการจัดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น

ตัวแทนสมาชิกโครงการรีเทิร์นให้คำปรึกษาบริษัทหุ่นยนต์ดินสอ

กรุงเทพมหานคร – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รศ.ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ ตัวแทนสมาชิกโครงการรีเทิร์น (RETURN) ได้เข้าเยี่ยมบริษัท CT-Asia Robotics ซึ่งเป็นบริษัทซอฟแวร์ระดับแนวหน้าของไทย และดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับหุ่นยนต์บริการ (service robot) ซึ่งบริษัทได้สร้างหุ่นยนต์บริการตัวแรกของเมืองไทยที่ชื่อว่า “หุ่นยนต์ดินสอ” ในการพบหารือครั้งนี้สมาชิกโครงการรีเทิร์น ได้พบหารือกับคุณเฉลิมพล ปุณโณทก กรรมการบริหาร บริษัท CTAsia และอาจารย์ทศพล อภิกุลวณิช ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท พร้อมได้ให้คำปรึกษาเรื่องเทคโนโลยีหุ่นยนต์ รวมถึงการให้คำแนะนำในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับดินสอหุ่นยนต์ เช่น การสร้างกล้ามเนื้อเทียม และการเรียนรู้ ซึ่งทางบริษัทได้ให้ความสนใจและมีแผนที่จะสร้างความร่วมมือในการทำวิจัยกับทีมสมาชิก RETURN เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ดินสอให้เป็นหุ่นยนต์บริการท่ีสามารถทำงานร่วมกับคน และช่วยเหลือคนได้อย่างสมบูรณ์แบบ

RETURN เข้าพบผู้ผลิตรายการเจ้าขุนทองและหารือเรื่องการนำหุ่นยนต์มาใช้

กรุงเทพมหานคร – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รศ.ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ ตัวแทนสมาชิกโครงการรีเทิร์น (RETURN) ได้หารือกับอาจารย์เกียรติสุดา ภิรมย์ หรือ ครูอ้าว ผู้ผลิตรายการเจ้าขุนทอง ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗ และทีมงานในการนําเทคโนโลยีหุ่นยนต์ มาประยุกต์ใช้ในการเชิดหุ่นเจ้าขุนทอง สำหรับงานแสดงนิทรรศการเจ้าขุนทองซึ่งจะจัดี่ขึ้นในปีหน้า นอกจากนี้สมาชิกโครงการรีเทิร์นยังช่วยแนะนำและประสานงานระหว่างทีมงานเจ้าขุนทองและทีมวิจัยหุ่นยนต์ในประเทศไทยอีกด้วย  

RETURN เข้าเยี่ยมบริษัท เมอร์แคนสตีล เพื่อให้คำปรึกษาการนำหุ่นยนต์แขนกลมาใช้

กรุงเทพมหานคร – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รศ.ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ ตัวแทนสมาชิกโครงการรีเทิร์น (RETURN) ได้พบหารือกับบริษัท เมอร์แคนสตีล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตและจําหน่ายวงกบประตูหน้าต่างที่ทําด้วยเหล็กและอลูมิเนียม ในการพบหารือครั้งนี้สมาชิกโครงการ รีเทิร์น ได้พูดคุยกับ คุณสุชาติ ธัญญธนาบูลย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เมอร์แคนสตีล และคุณยงยุทธ อุปติ ผู้จัดการฝ่ายผลิตของบริษัท ซึ่งสนใจแนวคิดของโครงการรีเทิร์น และยินดีที่จะให้การสนับสนุนโครงการ ในทุกๆ ด้าน โดยในคร้ังน้ีรศ.ดร.ปรเมษฐ์ ได้ให้คำปรึกษากี่ยวกับหุ่นยนต์แขนกลสำหรับการเชื่อมวงกบประตูหน้าต่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย

การเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศไทยของสมาชิก ATPER

สถานทูตไทยประจำกรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศไทย ของ Dr. Krisna Rungruangsak–Torrissen (from the Institute of Marine Research, Norway) ระหว่าง เดือน เมษายน ถึง พฤษภาคม 2559   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตร: การประยุกต์ใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุลในการประเมินด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม และการวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Biomolecular Techniques Development and Implementation for Agriculture, Environmental and Climate Change Research (2 – 6 พฤษภาคม 2559) ร่วมโครงการนักศึกษาปริญญาเอก ของ ผศ.ดร. จิราพร โรจน์ทินกร คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมโครงการนักศึกษาปริญญาเอก ของ ศ.ดร. อุทัยรัตน์ ณ นคร คณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ […]