กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะวิถีไทย

กรุงโคเปนเฮเกน – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ดร.หทัยชนก อุ่นผล สมาชิกโครงการรีเทิร์น (RETURN) ได้เข้าร่วมงานกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะวิถีไทย และได้เเนะนำโครงการรีเทิร์นให้กับ ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

Call for abstract ATPER2015

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปขอเชิญนักวิชาชีพไทยและนักเรียนระดับปริญญาเอกที่มีถิ่นพำนักในทวีปยุโรป ร่วมส่งบทคัดย่องานวิจัยหรือโครงการ เพื่อรับพิจารณาเข้านำเสนอผลงานในงานประชุม ATPER2015 ในระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนยายน 2558 ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศสหพันธ์รัฐเยอรมนี ผู้ที่บทคัดย่อได้รับการคัดเลือก ทางสมาคมฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทางและที่พักให้ หมดเขตส่งบทคัดย่อในวันที่ 31 มีนาคม 2558 นี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากภาพ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กล่องข้อความและอีเมล์ [email protected]

ประชุมเกี่ยวกับงานวิจัยและการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

พระนครศรีอยุธยา – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ สมาชิกโครงการรีเทิร์น (RETURN) และ ATPER เข้าพบและประชุมร่วมกับ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และคณบดี เกี่ยวกับงานวิจัยและการเรียนการศึกษา ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

The Boring Designer

กรุงเทพ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบ ๑๕ ปี ได้จัดบรรยายพิเศษ โดยคุณนารีรัตน์ ลีละวัฒน์ นักออกแบบจาก citrix podio และสมาชิกโครงการ RETURN เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และการทำงานออกแบบในยุโรป ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐น. ที่ห้อง ๖๑๙ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต งานนี้เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โครงการ RETURN

โครงการ RETURN ATPER ขอแนะนำ โครงการใหม่ ชื่อว่า โครงการ RETURN ค่ะ โครงการนี้ ดําเนินการโดยกลุ่มคนไทยที่มีถิ่นพํานักอยู่ในภูมิภาคยุโรป ซึ่งทุกคนมีความรักเมืองไทยและมีจิตอาสาที่ต้องการนําความสามารถด้านต่างๆที่มี มาแบ่งปันความรู้และมุมมองที่ได้จากการศึกษา วิจัย หรือประสบการณ์ต่างๆจากการทํางานในภูมิภาคยุโรป ให้กับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆในประเทศไทย ไม่จําเป็นต้องเป็นถึงระดับมหาวิทยาลัยหรือบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แต่อาจเป็นระดับโรงเรียนหรือชุมชนหรือบริษัทเล็กๆที่ต้องการมุมมองใหม่เพื่อไปพัฒนาองค์กร หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อต่อยอดองค์ความรู้หรือวางแผนโครงการอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคต โครงการ RETURN นี้เริ่มต้นดําเนินการโดยความร่วมมือระหว่างสมาชิกของ ATPER ในประเทศเดนมาร์ก และ ท่านอัครราชทูตที่ปรึกษา และพี่ๆ ซึ่งเป็นตัวแทนจากสถานเอกอัครราขทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน และเป็นโครงการที่ไม่แสวงหาผลกําไร โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างเวทีให้กับกลุ่มคนไทยที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากการทํางาน ได้นําความรู้และความเชี่ยวชาญเหล่านั้น กลับไปแบ่งปันและนําเสนอมุมมองใหม่ๆให้กับกลุ่มคนหรือองค์กรต่างๆในเมืองไทย ที่มีความสนใจที่จะนําองค์ความรู้ซึ่งไม่มีในตําราเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ และร่วมมือกันพัฒนาให้ประเทศไทยมีความเจริญอย่างยั่งยืน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที http://return.atper.eu/ https://www.facebook.com/projectreturnbyatper/